~Kolęda OnLine~

Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki

Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"
ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań
tel.: (061) 8522266, fax: (061) 8523451
Konto: WBK SA III O/Poznań 10901359-23357-128-00-0

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Kolędy polskie

Zespół Instrumentalny PFP
POLSKIE NAGRANIA ?1994 nagr. archiwalne
KOLĘDY GWIAZD POLSKICH
Kolędy polskie

T.Żylis-Gara - sopran
W.Ochman - tenor
POLSKIE NAGRANIA EDITION Ltd. ?1992
ZA GWIAZDĄ
Kolędy polskie

A.Tatarski - organy
MUSICON ?1992 DDD nagr. 1992
BÓG SIĘ RODZI
Kolędy polskie

A.Tatarski - organy
MUSICON ?1993 DDD nagr. 1993
KOLĘDY RÓŻNYCH NARODÓW
Kolędy niemieckie, włoskie, francuskie, angielskie,
skandynawskie i inne

A.Tatarski - organy
MUSICON ?1994 DDD nagr. 1994

 

Kolęda OnLine

1999 - koleda@kdm.pl