~Kolęda OnLine~

Historia Konkursu Kolęd - Stajenka 

I Dekanalny Konkurs Kolęd - Styczeń 1996


Konkurs Kolęd powstał z inicjatywy ks. Jacka Fuljantego, ówczesnego wikariusza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Częstochowie. Miał na celu spotkanie zespołów działających w obrębie jednego dekanatu, poznanie się nawzajem i zaprezentowaniu się. Nie był on z pewnością w żadnym stopniu profesjonalny - nie było też takiej potrzeby, istniał bowiem w Częstochowie jeden z dużych i profesjonalnych Festiwali Piosenki Religijnej “Exodus”, który z roku na rok stawał się lepszy, obejmował swym zasięgiem coraz większy zasięg kraju, skupiał większość muzycznej i chętnej do pomocy w organizacji młodzieży z całego miasta i okolic. Tak więc nie było w ogóle mowy o konkurowaniu. Konkurs Kolęd miał być raczej spotkaniem sąsiadujących parafii i wspólnym kolędowaniem. Tym, co dopingowało zespoły do jak najlepszego zaprezentowania się była niewątpliwie nagroda (pieniężna).

Jury w składzie: Maria Łukaszewska, ks. Eugeniusz Wieczorek, ks. Marek Cisowski 
i Jerzy Guła, po wysłuchaniu zespołów:

Niezły Fałsz - gospodarze, 
Zespół z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - Stradom, 
Zespół z parafii św. Ap. Piotra i Pawła - Lisiniec, 
Zespół z parafii św. Franciszka z Asyżu - Grabówka, 

postanowiło jednogłośnie przyznać nagrodę zespołowi Niezły Fałsz, który wykonał 3 utwory:

“Do szopy hej Pasterze” (sł. i muz. tradycyjne)
“Jakaż samotna głucha cisza” (sł. Monika Wierzbicka, muz. autor nieznany)
“Dwa tysiące lat temu w szopie”. (sł. i muz. zespół Nasza Rodzina Poszerzona)

Po odczytaniu werdyktu, zwycięzcy zaśpiewali jeden z utworów i w ten sposób Dekanalny Konkurs Kolęd dobiegł końca.


Podsumowanie II Konkursu Kolęd
Stajenka ’97


I. INFORMACJE OGÓLNE

II Konkurs Kolęd “Stajenka ‘97” odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie (Rynek Wieluński 29) w dniach 11 i 12 stycznia 1997 roku (sobota i niedziela). Był on przeznaczony dla zespołów i solistów działających przy parafiach z Częstochowy i okolic. Pomysł rozszerzenia Konkursu Kolęd na obszar archidiecezji częstochowskiej zrodził się w wyniku rozwiązania Festiwalu Piosenki Religijnej EXODUS. W roku 1996 festiwal ten się nie odbył, a tym samym Częstochowa została pozbawiona
jedynej tego typu i na taką skalę imprezy. W celu promowania młodzieżowych zespołów religijnych, a także możliwości spotkania się wykonawców zrodziła się właśnie “Stajenka”.

Sobota 11 stycznia była czasem przesłuchań konkursowych, natomiast w niedzielę odbył się koncert laureatów. Obydwa dni rozpoczynała Msza św. - w sobotę pod przewodnictwem ks. Władysława Walczaka, w niedzielę - ks. Andrzeja Przybylskiego. Słowo powitalne wygłosił Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. - ks. Zdzisław Gilski. W czasie mszy św. śpiew prowadził zespół Niezły Fałsz (z parafii Podwyższenia Krzyża św.); zespół ten również pełnił rolę zespołu festiwalowego podczas konkursu oraz przedstawiał krótkie scenki
ewangelizacyjne. Każdy dzień kończył się modlitwą wieczorną (w sobotę o godz. 2100, w niedzielę o 2130) i uwielbieniem Pana w pieśni “O Panie mój”.

Podczas konkursu można było nabywać losy w cenie 1 zł. , którego główną nagrodę stanowił plecak na stelażu. Ponadto wśród nagród znalazły się: pióra kulkowe, notesy, kalendarze, kasety itp. Czynny był również bufet.

Zaproszeni byli również Goście: p. Maria Łukaszewska, p. Agnieszka Sanecka, p. Rita Jasnos, ks. Kazimierz Mielczarek, ks. Eugeniusz Wieczorek, p. Jerzy Guła, ks. Marek Cisowski, ks. Tomasz Cisowski, ks. Antoni Arkit, ks. Paweł Maciaszek, ks. Jan Lisiecki, ks. Jacek Fuljanty.

Organizatorami II Konkursu Kolęd “Stajenka ‘97” było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie oraz zespół Niezły Fałsz.

II. STRONA ARTYSTYCZNA

Do konkursu przystąpiło 12 wykonawców, w tym 2 solistów:

1. Absolutny Debiut - Alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie,
2. Karol Brańka - parafia pw. Św. Barbary w Częstochowie,
3. Ex Libris - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie,
4. Iskierki - parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie,
5. Jakrzeka - parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie,
6. Katarzyna Kawecka - parafia pw. MB Zwycięskiej w Częstochowie,
7. Kerikada - parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie,
8. No Rules - parafia pw. Bł. Jadwigi w Częstochowie,
9. Owieczki Pana Boga - parafia pw. Św. Stanisława BM w Częstochowie,
10. Słowiczki Maryi - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie,
11. Ventus - parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gnaszynie,
12. Zespół Skrzypcowy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie.

Wykonawcy śpiewali po 2 utwory (kolędy, pastorałki, utwory o Bożym Narodzeniu itp.).

Jury w składzie:

Janusz Siadlak - przewodniczący Komisji, 
Rita Jasnos 
ks. Marek Cisowski, 
Józef Siadlik 

postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce: zespół Ex Libris 
II miejsce: Karol Brańka 
III miejsce: zespół No Rules 

a także wyróżnienia:

Zespół Skrzypcowy PSM I stopnia, 
Kasia Kawecka, 
zespół Iskierki, 
zespół Ventus. 

Nagroda publiczności przypadła zespołowi Ventus. 

W sobotę z kolędowym recitalem wystąpił zespół Niezły Fałsz, natomiast w niedzielę zespół Easy Way z Częstochowy.


Podsumowanie III Konkursu Kolęd
S t a j e n k a ’9 8

I. INFORMACJE OGÓLNE

III Konkurs Kolęd “Stajenka ‘98” odbył się 10 i 11 stycznia 1998 roku w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Częstochowie. Dzień pierwszy był dniem przesłuchań konkursowych, natomiast drugi - koncertem laureatów. Zasięg tegorocznej edycji Stajenki obejmował głównie Archidiecezję Częstochowską, w której do wszystkich parafii zostały rozesłane ulotki i plakaty (drogą kurialną), ale również południową Polskę, do której
informacje były przekazywane przy pomocy mediów.

Dzień pierwszy konkursu rozpoczął się o godz. 1600 przemówieniem ks. Zdzisława Gilskiego - Proboszcza parafii, po czym odbyły się przesłuchania przeplatane wspólnym śpiewem. Około godz. 1900 przybył Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, który skierował swoje słowo do uczestników konkursu oraz wszystkich zgromadzonych, a następnie oglądał widowisko “Sen nocy zimowej”.

Niedzielę rozpoczęła Msza Św. o godz. 1600 pod przewodnictwem ks. Andrzeja  Przybylskiego. Po Mszy Św. nastąpił koncert laureatów, a po nim odbył się recital zespołu Nasza Rodzina Poszerzona.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w przedsionku kościoła znajdował się sklepik z książkami, kasetami, płytami CD oraz kartkami z Wydawnictwa Św. Pawła z Częstochowy. Ponadto można było kupić cegiełki, które brały udział w losowaniu nagród.

II. PRZYGOTOWANIA

1. Pierwsze przygotowania rozpoczęły się już w końcu sierpnia podczas Festiwalu Piosenki Maryjnej w Mrzygłodzie. Były wówczas rozdawane ulotki a także słowo zachęty do zgromadzonych wygłosił ks. Paweł Wolnicki (wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego). Te same ulotki pojawiły się przed szczytem Jasnogórskim 1 września 1997 r. 

Później rozpoczęła się najtrudniejsza część przygotowań, mianowicie szukanie sponsorów, które trwało niemalże do samego dnia konkursu.

2. W tym roku powstał hymn “Stajenki”n (sł. Monika Wierzbicka, muz. Daniel Pomorski), który był śpiewany na rozpoczęcie każdego dnia. Na zakończenie natomiast śpiewaliśmy pieśń “O Panie mój”. 

Hymn Stajenki

1. Słowo światłem się stało, wszystkie gwiazdy biegną do Betlejem
chcą oświetlić ci drogę, byś odnalazł radości tej źródło.
Słowo Ciałem się stało, już anieli oddają pokłony
to cud przecież - w żłobie Bóg ! lecz dziś chce narodzić się w tobie.

R. Śpiewaj z nami: Bóg zamieszkał dziś wśród nas.
Podnieś dłonie - niech w Stajence radość trwa ! 

2. Słowo Chlebem się stało, wielki dar nam Bóg dziś ofiarował.
Otwórz oczy - uwierz, że Chlebem tym potrzeba się dzielić.

3. Przygotowaniami artystycznymi zajął się zespół Niezły Fałsz. Powstały wówczas nowe pastorałki, które miały być przerywnikami podczas konkursu (do wspólnego śpiewania z ludźmi). Wszystkie utwory rozpisał na głosy Mariusz Skuza. Były to:

“Mesyjasz przyszedł” słowa: Monika Wierzbicka 
muzyka: tradycyjna
aranżacja: Daniel Pomorski

“Alleluja chwalmy Boga” słowa i muz.: tradycyjne 
aranżacja: Mariusz Skuza

“Kolęda dla czwartego Króla” słowa: Rafał Wierzbicki 
muz. i aranż.: Daniel Pomorski

“Hej pasterze” słowa i muz.: tradycyjne 
aranżacja: Daniel Pomorski

Zespół Niezły Fałsz wystąpił w składzie:
Karolina Grabowska - vocal Paweł Łosik - gitara 
Barbara Jeż - vocal Daniel Pomorski - instr. klawiszowe
Celina Jeż - vocal Mariusz Skuza - vocal
Daria Korpas - vocal Magda Stefańska - vocal
Ania Korsak - vocal Monika Wierzbicka - vocal
Sylwia Krakowiak - vocal Rafał Wierzbicki - vocal

Gościnnie:
Marcin Pożarlik - gitara basowa
Jarek Puszek - perkusja
Piotr Koczur - bongosy
Ola Pomorska - flet poprzeczny
Roman Pełka - trąbka

III. ORGANIZATORZY

Organizatorami III Konkursu Kolęd byli:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER 
Zespół muzyczny Niezły Fałsz 

IV. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Do konkursu przystąpiło 12 wykonawców, w tym jedna solistka. Byli to:

Zespół z parafii św. Ap. Piotra i Pawła - Częstochowa 
Zespół “Nadzieja” - Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Poraju 
Zespół “Ventus” - Parafia Przemienienia Pańskiego w Częstochowie 
Oaza z Działoszyna - Parafia św. Marii Magdaleny 
Zespół “Lazaron” - Parafia katedralna w Zamościu 
Zespół z parafii MB Bolesnej w Gidlach 
Zespół “W drodze” - Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie 
Zespół “Signum spei” - Parafia katedralna w Zamościu 
Aleksandra Szklarek - Parafia Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie 
Zespół “Odkrywcy” - Parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy 
Parafialny Chór Kameralny - Sulmierzyce 
Zespół z parafii św. Anny - Kobiele Wielkie 

Wykonawcy śpiewali po 2 utwory (kolędy, pastorałki, utwory o Bożym Narodzeniu).

Jury w składzie:

Małgorzata Nowak - przewodnicząca Komisji, 
Beata Młynarczyk, 
ks. Marek Cisowski, 
Piotr Bilnik, 
Grzegorz Skuza 

postanowiło przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody dla zespołów:

I miejsce: zespół “Lazaron” z Zamościa 
I miejsce: zespół “Odkrywcy” z Legnicy

a także wyróżnienia:

Parafialny Chór Kameralny 
zespół “Signum spei” z Zamościa 
zespół “Ventus” z Częstochowy 

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić udziałem w koncercie laureatów:

zespół “W drodze” z Częstochowy 
Aleksandra Szklarek z Pajęczna. 

Nagrody dla zwycięzców wręczała Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przy Urzędzie Miasta Częstochowy - Pani Anna Pawłowska.


Podsumowanie IV Konkursu Kolęd 
Stajenka ’99


I. SPRAWY OGÓLNE

1.Sprawy ogólne 
IV Konkurs Kolęd “Stajenka ‘99” odbył się w dniach 16 – 17 stycznia1999 r. w kaplicy św. Józefa na halach Jasnogórskich w Częstochowie (ul. Klasztorna). Zmiana miejsca konkursu była podyktowana przede wszystkim lepszymi warunkami akustycznymi w kaplicy św. Józefa (jest to typ sali kinowej), a także wyjściem z kościoła parafialnego, który jednak ogranicza publiczność głównie do parafian. Kaplica św. Józefa jest natomiast postrzegana jako neutralne (pod względem przynależności parafialnej) miejsce. 

2. Przygotowania
Przygotowania rozpoczęły się dość późno, bo dopiero w połowie października. Było to spowodowane brakiem chętnych do organizacji osób. Pierwsze pisma wystosowano do sponsorów w końcu października. Do wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej oraz wszystkich częstochowskich szkół wysłano kartę zgłoszenia i regulamin. Zgłoszenia można było nadsyłać do dn. 20.12.98. Następnie do wszystkich zakwalifikowanych zespołów organizatorzy wysłali pismo informujące o zakwalifikowaniu. 

Nawiązano ponadto kontakt z Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater, Centrum Artystycznego Ruchu Amatorskiego oraz z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Częstochowie.

3. Organizatorzy
Głównym organizatorem IV Konkursu Kolęd “Stajenka ‘99” był posiadający osobowość prawną Katolicki Związek Akademicki “Emaus” wraz z Duszpasterstwem Akademickim “Emaus” i DA parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Częstochowie. Jednak do współpracy zaproszone zostało również DA “Jasna Góra” oraz DA przy WSJOiE (Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii) w Częstochowie. Celem podjęcia tej współpracy było w pewnym sensie “zjednoczenie” częstochowskich Duszpasterstw Akademickich. 

Patronat honorowy objął J.E. Ks. Abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski.

Opiekunem duchowym natomiast został ks. Andrzej Przybylski – duszpasterz Akademicki DA “Emaus”. 

II. PRZEBIEG IV KONKURSU KOLĘD “STAJENKA ‘99”

1. Sobota 16 stycznia 1999 r. 

Sobota tradycyjnie już była dniem przesłuchań konkursowych. Rozpoczęto dzień ten hymnem Stajenki w wykonaniu zespołu Stajenkowego. Bezpośrednio po hymnie słowo powitalne wygłosił J.E. Ks. Abp Stanisław Nowak. Nastąpiły przesłuchania konkursowe zgłoszonych zespołów, które oceniane były przez jury. Pomiędzy występami zespołów wspólny śpiew z publicznością animował zespół Stajenkowy. Publiczność bardzo żywiołowo reagowała i tworzyła niezapomnianą, wspaniałą atmosferę. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury udało się na obrady. W tym czasie Stowarzyszenie Deo Recordings z Wisły zaprezentowało pokaz najlepszych utworów muzyki chrześcijańskiej (głównie zagranicznej) – z teledyskami na dużym ekranie. Do każdego utworu był krótki komentarz. 

Następnie jury odczytało w kolejności alfabetycznej zespoły, które się zakwalifikowały do koncertu laureatów i po modlitwie poprowadzonej przez ks. Andrzeja Przybylskiego zakończył się pierwszy dzień “Stajenki ‘99”.

2. Niedziela 17 stycznia 1999 r.

Niedziela rozpoczęła się o godz. 11.00 uroczystą koncelebrowaną Mszą Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Antoniego Długosza. Hale św. Józefa wypełnione były po brzegi. 

Po Mszy św. nastąpiła ok. 4-godzinna przerwa. O godz. 16.00 przewodniczący jury odczytał werdykt i wręczył dyplomy oraz nagrody pieniężne. Niespodzianką było wyróżnienie specjalne za najbardziej góralską kolędę ufundowane przez “Górala z Jasnej Góry” – O. Mieczysława Łacka. Następnie wyróżnione zespoły zaprezentowały swoje utwory. Pomiędzy wykonawcami – podobnie jak w sobotę – wspólnie z publicznością śpiewał zespół Stajenkowy. Około godz. 18.00 na scenę wkroczył zespół Deus Meus ze Szczecina – gwiazda “Stajenki ‘99”. W trakcie kiedy przygotowywał się on do recitalu, odbyło się pierwsze losowanie cegiełek dla publiczności (około 180 nagród pocieszenia). Po wspaniałym recitalu zespołu Deus Meus połączonego ze świadectwami nastąpiło drugie – główne losowanie cegiełek. Nagrodą główną był radiomagnetofon z odtwarzaczem CD ufundowany przez Ligę Miejską.

Około godziny 20.30 O. Dominik Partyka (Duszpasterz Młodzieży na halach) poprowadził modlitwę i pieśń “O Panie mój” zakończyła IV Konkurs Kolęd “Stajenka ‘99”.

Za porządek w czasie trwania “Stajenki” była odpowiedzialna drużyna harcerska “Ogniste Anioły” z Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Oni również sprawdzali bilety przy wejściu (w sobotę wstęp był bezpłatny, a w niedzielę bilet kosztował 3 zł. bądź przy wykupieniu cegiełki, która zawierała bilet wstępu). 

III. WYKONAWCY

Do konkursu zgłosiło się 13 zespołów, w tym 3 solistów:

1.Agnieszka Dalkowska – Liceum medyczne w Lublińcu 
2.IKS – parafia św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie 
3.Monika Lisowska – Liceum im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie 
4.Magnificat – parafia NMP Częstochowskiej w Częstochowie 
5.Łukasz Matuszczyk – parafia MB Bolesnej w Gidlach 
6.Nadzieja – parafia NSPJ w Poraju 
7.Nasz Projekt – parafia Wszystkich Świętych w Szczytach k/Działoszyna 
8.Pluszowy Miś – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Częstochowie 
9.Rosa – parafia MB Zwycięskiej i parafia św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie 
10.Stefanowa Dziatwa – parafia MB Bolesnej w Gidlach 
11.Vexilla Dei – parafia św. Michała Archanioła w Blachowni 
12.W Drodze – Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie 
13.Za zakrętem – Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. 

Jury w składzie:

Beata Młynarczyk – muzyk 
O. Anzelm Chałupka - muzyk 
Grzegorz Papalski – Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater 
Piotr Bilnik – Urząd Miasta Częstochowy 
Adam Graliński – muzyk, przedstawiciel młodzieży 

postanowiło przyznać następujące miejsca: 

I miejsce: “Nasz projekt” 
II miejsce: “Vexilla Dei” 
III miejsce: “Łukasz Matuszczyk 

Ponadto wyróżniono 

Sylwię Badorę - solistkę zespołu “Vexilla Dei” 
Zespół “Rosa” 
Zespół “Pluszowy miś”

 

Kolęda OnLine

1999 - koleda@kdm.pl