~Kolęda OnLine~

 

 

~Teksty i nuty~

Kolęd, Pastorałek i Kantyczek
(w porządku alfabetycznym)

 1. Ach biada, biada mnie Herodowi

 2. Ach, dobroci niezmiernej

 3. Ach, ubogi żłobie

 4. Ach, witajże pożądana

 5. Ach złe Ewa narobiła

 6. A cóż z tą Dziewicą będziem czynili

 7. A czemuż mój Jezus

 8. Adeste Fidelis

 9. Anieli w niebie śpiewają

 10. Anielski chór

 11. Anioł Pański, otoczony światłością dokoła

 12. Anioł pasterzom mówił

 13. Anioł się przed pasterzami zjawił

 14. Apokaliptyczny Baranku

 15. A wczora z wieczora

 16. Betlejem święte

 17. Bogu dziękczynne głosy

 18. Boscy posłowie

 19. Bóg się rodzi

 20. Bóg się rodzi, Gwiazda wschodzi

 21. Bóg się z Panny narodził

 22. Bóg w Trójcy Świętej czynił w niebie

 23. Bracia, patrzcie jeno

 24. Chrystusowe narodzenie

 25. Cicha Noc

 26. Cieszmy się i pod niebiosy

 27. Cóż to proszę

 28. Cztery lata zawsze pasał

 29. Dlaczego dzisiaj

 30. Dnia jednego o północy

 31. Do Betlejemu

 32. Do Betlejem pełni radości

 33. Do szopy

 34. Dzieciątko się narodziło

 35. Dzieciątko się narodziło z czystej Dziewicy

 36. Dzień to jest

 37. Dziecina mała, Bóg stwórca nieba

 38. Dzisiaj w Betlejem

 39. Dziś przed światem

 40. Figurowana różdżka

 41. Gdy się Chrystus rodzi

 42. Gdy śliczna Panna

 43. Gloria, Gloria zawołajmy

 44. Gwiazda jaśnieje na wschodzie

 45. Hej bracia czy śpicie, czy wszyscy baczycie

 46. Hej nam hej, wszystek świat dzisiaj wesoły

 47. Hej, w dzień narodzenia

 48. Hola, hola pasterze z pola

 49. Jakaż to gwiazda

 50. Jam jest dudka Jezusa małego

 51. Jezusa Narodzonego

 52. Jezus Malusieńki

 53. Jezu, śliczny kwiecie

 54. Już pochwalmy Króla tego

 55. Kazał Anioł do Betlejem Juda

 56. Każde stworzenie śpiewaj swe pienie

 57. Kiedy król Herod

 58. Królu anielski

 59. Kto był smutny, dziś wesoły

 60. Któż o tej dobie

 61. Lulajże Jezuniu

 62. Łaska nieba górnrgo

 63. Mesyasz przyszedł na świat

 64. Mędrcy świata

 65. Mizerna, cicha

 66. Mości gospodarzu (pastorałka ludowa)

 67. Mowa Pasterzów przy narodzeniu Chrystusowem

 68. Myśląc Pasterze, że dzień blisko

 69. Na Boże Narodzenie

 70. Na kopie siana leżałem z rana

 71. Narodził się Jezus Chrystus

 72. Narodził się Jezus w stajni

 73. Narodził się nam Zbawiciel ...

 74. Narodził się pożądany

 75. Narodził się w stajni Jezus ubogi

 76. Niechaj będzie głośno wszędzie

 77. Niechaj będzie pochwalony

 78. Nie dziw, że po niebieskich

 79. Nie należy Tobie Jezu, leżeć w żłobie

 80. Niepojęte dary dla nas daje

 81. Nowy Rok bieży

 82. Nużmy wszyscy

 83. Obchodząc Jezusa

 84. O Betlejemski żłobie wielebny

 85. O Gwiazdo Betlejemska

 86. O Jezu mój drogi, takeś to ubogi

 87. O Jezu, nasz Zbawicielu

 88. O mili królowie

 89. On chytry wąż, mową gładką

 90. Pan z Nieba i z łona

 91. Pasterze bieżeli

 92. Pasterze mili

 93. Pasterze paśli trzody na przyłogu

 94. Pastuszkowie, bracia cóż to za nowina

 95. Pastuszkowie, bracia mili

 96. Pastuszkowie w lesie śpiewali

 97. Pastuszkowie ze snu

 98. Paśli pasterze woły

 99. Płacze Jezus

 100. Pomaluśku Józefie, pomaluśku proszę

 101. Powiedzcie pasterze mili

 102. Prae ceteris na świecie

 103. Przylecieli aniołkowie

 104. Przybieżeli do Betlejem

 105. Przy onej dolinie,w Judzkiej krainie

 106. Przy onej górze, świecą się zorze

 107. Przyskoczę ja do tej szopy z cicha

 108. Przystąpmy do szopy

 109. Pójdźmy wszyscy do stajenki

 110. Północ już była, gdy się zjawiła

 111. Przystąpmy do szopy

 112. Radujmy się, bracia mili

 113. Raduj się człowiecze

 114. Raduj się ziemio !

 115. Rano powstali, na pole wygnali

 116. Rozkwitnęła się Lilija

 117. Serce, duszo, stój !

 118. Słyszę z nieba muzykę

 119. Szczęśliwe czasy nam się zjawiły

 120. Śliczna Panienka

 121. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

 122. Światło na oświecenie pogan

 123. To, co było od początku

 124. Tryumfy Króla Niebieskiego

 125. W dzień Bożego Narodzenia

 126. W Betlejem przy odrodze

 127. W Betlejem sławnym

 128. Wesoła światu nowina

 129. Wesołą nowinę

 130. Witaj Jezu kochany, kochan

 131. Witaj, Jezu ukochany

 132. Witajmy Jezusa

 133. Witaj Synu najśliczniejszy

 134. Witajże dzieciątko

 135. Wiwat dzisiaj

 136. Wesołą nowinę dziś ogłaszamy

 137. Wojna nie drzemie

 138. Wołasz taty, śpiewasz maty

 139. W pole pasterze zaszli

 140. Wpuśćcie Aniołkowie

 141. Wstawszy pasterz bardzo rano

 142. Wśród nocnej ciszy

 143. W żłobie leży

 144. Zagrzmiała, runęła w Betlejem ziemia

 145. Zjawiło się nam dziś coś nowego

 146. Znacież Pana panowie potentaci

 147. Z narodzenia Pana

 148. Z nieba wysokiego

Narodził się nam Zbawiciel ...

1. Narodził się nam Zbawiciel.
Jezus Chrystus. Odkupiciel,
w Betlejem, żydowskim mieście,
z Panny Maryi czystej.

2. Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.

3. Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich Anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się trwogą wielką.

4. Rzekł im anioł: "Nie bójcie się,
ale się z tego weselcie!
narodził się Zbawiciel wam,
Który nazwan Chrystus Pan".

5. Tedy Anieli śpiewali
a wielkim głosem wołali.
"Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!"

6. Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.
Cicha Noc

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.
Bóg się rodzi ...

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony?
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami?
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nam1.

2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sarni,
A Słowo...

3. W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo...

4. Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo...

5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo...
Dzisiaj w Betlejem ...

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Bet1ejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodz1.
Chrystus się rodzi...

4. I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...
Gdy się Chrystus rodzi ...

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria....

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
Gloria, gloria...

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...
Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki królewicu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu !

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłobeczku.
Jezus Malusieńki ...

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
o mój synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulajże ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...

My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...
Mizerna, cicha...

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, na sianku śpiący
W promieniach Jezus mały.

Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydłami białymi,
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami
Tacy uśmiechający.

Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiany:
Mądrość Mądrości, Światłość, Światłości,
Bóg - Człowiek tu wcielony

Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,


bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej,
uniżyl się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan waszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione !
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.

Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Swiętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu

Mości gospodarzu

Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda!

Mości gospodarzu,
Domowy szafrarzu,
Nie bądź tak ospały,
Każ nam dać gorzały
Dobrej, z alembika,
I do niej piernika.
Hej, kolęda, kolęda!

Jendyk do polewy,
Panie miłościwy!
I to czrne prosię -
Pomieści i to się!
Każ upiec pieczonki -
Weźmiem do kieszonki.
Hej, kolęda, kolęda!

Mości gospodarzu,
Domowy szafrarzu,
Każ dać bufet wina,
Bo w brzuchu ruina.
Dla większej ofiary
Daj dobrej gorzały.
Hej, kolęda, koleda!

Mościa gospodyni,
Domowa mistrzyni,
Okaż swoją łaskę:
Każ dać masła faskę.
Jeżeliś nie sknera
Daj i kopę sera.
Hej, kolęda, kolęda!

Mościa gospodyni,
Domowa mistrzyni,
Okaż swoją łaskę:
Kąż upiec kiełbaskę,
Którą, kiedy zjemy,
To podziękujemy.
Hej, kolęda, kolęda! (x4)

Przylecieli aniołkowie

Przylecieli aniołkowie
jak ptaszkowie z nieba
i śpiewali Dzieciąteczku
wesoło, jak trzeba.

Hojże, hojże, Panie Jezu,
hojże, hojże, hoc, hoc!
Śpiewaliśmy, budziliśmy
pastuszków całą noc.

Powiadają niesłychaną
w świecie nowinę
Panna w całości panieństwa
zrodziła Dziecinę,

Syna Bożego Przedwiecznego,
pasterze, wstawajcie,
do Betlejem, nie mieszkając,
witać Go biegajcie.

Śpiewaliśmy i Gloryja
głosząc przyjście Twoje,
pokój ludziom, kiedy odkrył
Bóg naturę swoję.

A dla zbawienia ludzkiego
w ciele narodzony
Stwórca świata, Dawca skarbów,
w żłobie położony.

Biegnijcież prędko do szopki,
pokłon mu oddajcie
i wesoło: Hojże, hojże !
przed nim wykrzykajcie.

Hojże, hojże, Panie Jezu,
hojże, hojże, hoc, hoc.
Niech ci będzie wieczna chwała
za tę szczęśliwą noc.

Którejś się dla naszego
narodził zbawienia
Hojże, hojże, weselmy się,
bo czas odkupienia

naszego się już przybliżył
przez Twe narodzenie,
hojże, hojże, bądź wesołe
dziś, wszystko stworzone !

Wychwalając to Dzieciątko,
hojże, hojże, hoc, hoc,
wykrzykujmy, wyśpiewujmy
przed Nim całą noc.

Cała noc niech nasza będzie
chwały nieskończonej,
daj ją wszystkim, Boże,
w ciele utajony.
Przybieżeli do Betlejem ...

D D G A
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
D D G A
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

D H7
Ref: Chwała na wysokości,
e A7
chwała na wysokości,
D G A D A D
a pokój na ziemi.

2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.

4. I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.

5. Poznali Go Mesyaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.
Pójdźmy wszyscy do stajenki ...

E fis gis fis E E4 E E4
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
E fis gis fis E E4 E E7
do J e z u s a i Panienki!
fis H7 E cis7
Powitajmy maleńkiego
H7 fis H7 E E7(E)
i Maryję, Matkę Jego. /bis

2. Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony. /bis

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy. /bis

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem. /bis

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie. /bis

6. O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali. /bis

7. O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo? /bis

8. Miłości to Twojej dzieło
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami. /bis

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy. /bis

10. Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie. /bis

Narodził się Jezus Chrystus

  D  G   A    G   A   A7 D
1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli, 
 D  G   A  G   A  A7 D
chwałę Mu na wysokości nucą Anieli: 
 D    G   D      A
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 D    G   D      A7 D
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają, 
Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, 
cześć oddają i witają Pana nad pany. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

4. Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary, 
złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu, 
jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Wśród nocnej ciszy ...

E fis7 H7 E gis cis7 E7 fis H7 E
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
E cis7 fis H7
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
E cis7 fis H7 E
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radośc1.

3. "Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy -
Nam się objawił".

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina.

W żłobie leży ...

G a D7
1. W żłobie leży, któż pobieży
G h a7 D7 G
Kolędować Małemu?
G a D7
Jezusowi, Chrystusowi,
G h a7 D7 G
Dziś nam narodzonemu?
h E7 a
Pastuszkowie przybywajcie,
D7 G H7 e
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
h G a D7 G
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości.
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".

4. Witaj, Panie, cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie.
"Miłość moją to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie".

Z narodzenia Pana ...

E A E A E H7 E
1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
E A E A E H7 E
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
E H7 E
Radość ludzi wszędzie słynie.
E H7 E
Anioł budzi przy dolinie
A E A E H7 E
pasterzów, co paśli pod borem woły.

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: "Co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli
tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli.

4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
gdy tej nocy to widzieli,
co prorocy widzieć chcieli,
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

5. I my z pastuszkami dziś się radujmy,
chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany,
weźmie nas między niebiany,
tylko Go z całego serca miłujmy!

A czemuż mój Jezus

D A h G E7 A7 D
1. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
D A h G E7 A7 D
Ani po królewsku ni w drogiej odzieży?
h A fis G E7 A7
Znać dlatego, by grzesznika,
h A fis G E7 A
czartowskiego niewolnika
D A h G E7 A7 D
od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.

2. Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina,
wszak świat, niebo, ziemia Jego: jest dziedzina,
ale w stajence ubogiej,
na sianeczku w ten mróz srogi?:
W kamiennym żłóbeczku zimno Paniąteczku

Ach ubogi żłobie

1. Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

2. Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

3. Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

4. Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

Adeste Fidelis

F C F C
1. Adeste, fideles, laeti triumfantes:
d g C C7
Venite, venite in Bethleem:
F B G C7
Natum videte Regem Angelorum:
d C7 F d a C7
Venite, adoremus, venite adoremus,
g C7 d C7 F
venite adoremus Dominum!

En grege relicto, humiles ad cunas
Vocati pastores approperant:
Et nos ovanti, gradu festinemus:
Venite, adoremus...

Aeterni Parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum,
Venite, adoremus...

Pro nobis egenum et foeno cubantem
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis non redamaret?
Venite, adoremus...

A wczora z wieczora

E A H7 E A
1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
fis7 H7 E cis7 fis7 H7 E
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
E A H7 E A
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
fis7 H7 E cis7 fis7 H7 E
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego, nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy.

4. Chwałę oznajmując, szopę pokazując,
chwałę Boga tego, dziś nam zrodzonego.

5. "Tam Panna Dzieciątko, miłe Niemowlątko,
uwija w pieluszki, pośpieszcie pastuszki!"

6. Natychmiast pastuszy śpieszą z całej duszy,
weseli bez miary, niosą z sobą dary.

7. Mądrości druhowie, z daleka królowie,
pragną widzieć swego Stwórcę przedwiecznego.

8. Dziś Mu pokłon dają w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje, że Bóg nas miłuje.

9. I my też pośpieszmy, Jezusa ucieszmy
ze serca darami: modlitwa, cnotami.

10. Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy,
zmiłuj się nad nami grzesznymi sługami.

Ach, witajże pożądana

D G D A
1. Ach witajże pożądana perło droga z nieba.
D G D A
Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba!
D A
W ciele ludzkim Bóg jest skryty
D A D
na pokarm ludziom obfity.
H7 e A7 D
Ciałem karmi, Krwią napoi,
H7 e A7 D
by człowieka w chwale Swojej
h A7 D
między wybranymi policzył.

2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię
żeś na świecie z nami,
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
Malusieńki Jezu w żłobie, co za wielka
miłość w Tobie!
Czyliż nie są wielkie dziwy
w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
Przyszedł na zbawienie człowieka?

3. O miłości niepojęta, jakżeś wielka była,
Żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
A to do pustej szopiny,
O niesłychane nowiny,
Ach, pokorny Baraneczku,
Twój odpoczynek w żłóbeczku,
Z dalekiej podróży niebieskiej.

4. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
Miłość, która to sprawiła,
iż Cię do nas sprowadziła,
niech swą iskrą nas zapali,
abyśmy Cię miłowali
teraz i bez końca w wieczności.

Anieli w niebie śpiewają

D A D
1. Anieli w niebie śpiewają,
e A D
Bogu cześć chwałę oddają,
D G e A
wesele opowiadaj
h G E A7
wszemu światu znać dawają.
D A D
Kolęda.

2. Narodził się nam Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Izajasz prorokował,
że się z Panny narodzić miał.
Kolęda.

3. Otóż się nam już narodził,
by świat z grzechów wyswobodził.
Anioł pasterzom objawił,
że się na świat Jezus zjawił.
Kolęda.

4. W Betlejem, żydowskim mieście,
tam się do Niego pośpieszcie;
leży w żłobie łzy roniący
Zbawiciel nasz wszechmogący.
Kolęda.

5. Wdzięczna to nowina była,
Panna Syna porodziła.
Śpiewajmyż Mu nowe pienie
za to Jego narodzenie.
Kolęda.

6. Cześć, chwała na wysokości,
pokój ludziom na niskości;
Niech Bóg pochwalony będzie
w niebie, na ziemi i wszędzie.
Kolęda.

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

C F G C F G
1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi,
C F C G
Trzej Królowie od wschodu.
C F G C F G C F C G
Tu z darami, ofiarami, każdy swego narodu.
C G G7 C F G C
Do Betlejem, gdzie złożony z Panny
G G7 C F G
Chrystus narodzony,
C F C G7 C
jadą z licznymi dwory.

2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują,
otworzywszy skarb,
złożywszy wonność, mirę darują:
a w najczystsze Panny ręce, Matki Bożej,
swej Panience
wdzięczne dary złożyli.

3. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało,
mira znakiem, mękę smakiem
w darach tych wyrażało:
co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie
pożegnali, z matką Jego Maryją.

4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami,
miłość w złocie,
zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami:
Prosząc Pana poznanego,
Boga w żłobie złożonego,
by nas niebem darował.

Bóg się z Panny narodził

C d
1. Bóg się z Panny narodził,
G7 C
aby ludzi oswobodził.
C
Tego dnia wesołego
d G7
Narodzenia Bożego,
C F C G G7 C
weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

2. Rozkwitła się lilija,
nieskażona Maryja.
Tego dnia...

3. Porodziła nam Syna:
O wesoła nowina!
Tego dnia...

4. Aniołowie śpiewają,
Bogu chwałę oddają.
Tego dnia...

5. Pasterze w nocnej dobie
witają Go we żłobie.
Tego dnia...

6. Trzej Królowie z darami
Śpieszą i z pokłonami.
Tego dnia...

7. O ludu chrześcijański,
śpiewaj chwałę w dzień Pański.
Tego dnia...

Dlaczego dzisiaj

1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
I jako słońce niebo jaśnieje?

Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

2. Dlaczego dzisiaj Boży Aniele,
Ogłaszasz ludziom wielkie wesele?
Ref.: Chrystus...

3. Czemuż pasterze do szopy śpieszą?
I podarunki ze sobą niosą?
Ref.: Chrystus...

4. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci,
I przed Królami tak szybko leci?
Ref.: Chrystus...

Do szopy

1. Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.

2. Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie...

3. O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie...

4. Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie...

Do Betlejem pełni radości

G
1. Do Betlejemu pełni radości,
a D7 G D
śpieszmy powitać Jezusa małego;
a G D a G D
który dziś dla nas cudem miłości
G C D D7 G
zstąpił na ziemię z nieba wysokiego.

2. Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas wola.
On na to przyszedł, ażeby nas zbawił.
Otoczmy żłóbek Jego dokoła,
aby nas rączką swą pobłogosławił.

3. Niechaj z serc naszych znikną ciemności,
otwórzmy do serc Jezusowi wrota;
niech w nich to Boskie Dziecię zagości
i do wiecznego poświęci żywota.

Dziciątko się narodziło

1. Dzieciątko się narodziło,
wszystek świat uweseliło.

Ref.: Wesoła nowina,
powiła nam Syna Maryja?

2. Wzięło na się człowieczeństwo,
co pokryło jego Bóstwo.

Ref.: Wesoła...

3. Trzej Królowie przyjechali,
dary trojakie Mu dal1.

Ref.: Wesoła...

4. Przynieśli Mu dary, oto:
mirrę, kadzidło i złoto.

Ref.: Wesoła...

5. Na to Boże Narodzenie,
wesel się wszystko stworzenie.

Ref.: Wesoła...

6. Świętą Trójcę wysławiajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.

Ref.: Wesoła...

Gloria, Gloria zawołajmy

F g F C
1. Gloria, gloria, zawołajmy,
F g F C
gloria, gloria zaśpiewajmy.
a C7 g C
Chwała bądź na wysokości,
a C7 g C
a pokój ludziom w niskości,
F g F C F
pokój ludziom w niskości.

2. Pokłon złóżmy z pasterzami,
nućmy zgodnie z Aniołami:
Chwała bądź...

3. Adorujmy wcielonego
Syna Boga przedwiecznego:
Chwała bądź...

4. Całym sercem się radujmy,
z całej duszy wyśpiewujmy:
Chwała bądź...

Jakaż to gwiazda

D e
1. Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,
A D G A
gwiazda nowego imienia?
D G
Mędrcy wołają: "Ciesz się narodzie,
D e A7 D
to gwiazda twego zbawienia."
E A
Biegną Królowie za jej promieniem
E A G A
a za Królami tłum ludu;
D G
bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,
D e7 A7 D
bo im zwiastuje cud cudu.

2. Ten, co nam później miał być przykładem
w miłości i poświęceniu,
dziś niezgłębionych wyroków śladem
zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu skrył świętą głowę,
palmę światłości męczeństwa,
co światu życie miała dać nowe,
nad błędem odnieść zwycięstwa.

3. Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła
do Chrystusowej kołyski,
niech nas do Twego prowadzi źródła,
światowe przyćmi połyski.
Do ostatniego życia zaniku
Boskiego światła udziela,
byśmy tam zaszli po jej promyku,
do świętych stóp Zbawiciela.

Jezusa Narodzonego

D G D A7 D
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
D G D A7 D
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy;
D G e A
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
D h G e A7 D
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie;
oddajmy wesoło...

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele;
oddajmy wesoło...

4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego,
że Go nad wszystko kochamy, z serca całego;
oddajmy wesoło...

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary,
byśmy kiedyś w niebie, posiąść mogli Ciebie
posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

Mędrcy świata


1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

Niechaj będzie głośno wszędzie

  F                      B C 
1. Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana. 
 F                    B C
Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana. 
 F   B   g  C 
Witaj Jezu, Zbawicielu, 
d   g      a
witaj nasz Odkupicielu, 
 F   C   C7   F
witaj, witaj nasz Królu.

2. Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie; 
z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie: 
witaj, z Panny narodzony, 
witaj w żłobie położony, 
witaj, witaj nasz Zbawco.

3. Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała 
Jezusowi Chrystusowi, a niech będzie stała! 
I Maryi wsze stworzenie 
niech zanuci głośne pienie:
witaj, witaj Maryjo!

O Gwiazdo Betlejemska

1. O gwiazdo Betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny świętej,
dany na okup win.

2. O nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać:
to jest nasz wszystek dar.

3. Ja nie wiem; o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię
kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził,
nie gardź i sercem mym.

Niepojęte dary dla nas daje

F
1. Niepojęte dary dla nas daje
d C7 F
dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
F
gdy się Wieczne Słowo Ciałem staje,
d C7 F
mocą swojej cudownej sprawy.
F C g C7
Nędze świata precz odmiata
F d G C
a płaczliwe jęczenia,
F C g C7
w dźwięków głosy pod niebiosy
F d G C
i w wesele zamienia;
F B F
skąd dziś wszyscy weseli
F B F
wyśpiewują Anieli:

F d C7
Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
F
a na ziemi pokój ludowi!

2. Patriarchów świętych upragnione
spełniły się oczekiwania.
Kiedy Słowo z Panny narodzone
dopełniło wszystkich żądania.
Gwiazda nowa Jakubowa
wypuściła promienie,
ciemne błędy gasząc wszędy,
światła czyni zjawienie.
Skąd dziś każdy z Anioły wyśpiewuje wesoły:
Niechaj...

3. Już prorockich przepowiedzeń skutki
odmieniły świat cały mile.
Oddalając uprzykrzone smutki,
przywróciły wesołe chwile.
Wszędy echo brzmi z pociechą,
że z daru Zbawiciela
upewnienie o zbawienie
dopełniło wesela.
Więc z niebieskimi szyki
wydajmy dziś okrzyki:
Niechaj...

4. Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
wyśpiewuje wdzięczności pienie,
dzięki Bogu czyni nieskończone
za zjawione ludziom Zbawienie.
Radość nasza z Mesyasza
i wszystkiemu stworzeniu,
że Pan chwały śmierci strzały
skruszył w swym narodzeniu.
Brzmijże, świecie, wesoło,
wydaj rozgłos wokoło:
Niechaj...

5. Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało,
by nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca Ciałem się stało.
Sługa z Pana, ach, odmiana!
Niesłychane przykłady,
by z wdzięczności dla miłości
człowiek w Boga szedł ślady.
Więc niech pienia odgłosy
idą aż pod niebiosy:
Niechaj...

O Jezu, nasz Zbawicielu

  F  g     C7   F
1. O Jezu, nasz Zbawicielu, 
F  g  C7   F
Jedyny Odkupicielu, 
 F   D7 g  B    C
przed wieki z Ojca zrodzony, 
  F F7  g   d  C7 F
z Matki w czasie narodzony!

2. Śliczna Ojcowska jasności, 
nadziejo ludzkiej słabości! 
Skłoń uszy Twe litościwe 
na prośby nasze troskliwe.

3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie, 
żeś naszej ludzkiej osobie 
równe ciało wziął z Rodzicy, 
Niepokalanej Dziewicy.

4. To dzień Twego narodzenia 
do wszego mówi stworzenia, 
żeś sam z tronu Ojcowskiego 
przyszedł dla zbawienia mego.

5. Przeto dziś niebo wykrzyka, 
wesołość z morza wynika, 
ziemia z niezmierną radością, 
cieszy się Twoją bytnością.

6. My też, przez Cię odkupieni 
i krwią Twoją oczyszczeni, 
pamiątkę dziś w nowym pieniu 
czynim Twemu Narodzeniu.

7. Bądź, Jezu, wiecznie chwalony, 
z Panny czystej narodzony, 
wieczna chwała Ojcu Twemu, 
i z Nim Duchowi Świętemu.

Pan z Nieba i z łona

  D     h    D       A
1, Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi, 
D     h   D      A
oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
 e       D 
łaski przynosi temu, kto prosi, 
e      A7   D
odpuszcza grzechy, daje pociechy;
    h7      A7     D
o Panie nasz święty, cud niepojęty!

2. Przystąpmy do Tego z swymi prośbami, 
którego oczęta spłynęły łzami;
niech łaska, Boże, Twoja wspomoże, 
zlituj się, Panie, oddal karanie
od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!

3. Pamiętaj na dobroć! Co się to stało, 
żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?
Panna nosiła, Panna powiła, 
prości pasterze czcili Cię szczerze,
monarchy witali, gdy Cię poznali.

4. O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga, 
ubogiś i Matka Twoja uboga
te czynią kroki Boskie wyroki, 
aby stworzony człowiek korony 
dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.

Pasterze mili

1. Pasterze mili, coście widzieli?
Widzieliście maleńkiego,
Jezusa narodzonego,
Syna Bożego, Syna Bożego.

2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał?
Szopa bydłu przyzwoita,
I to jeszcze źle pokryta,
Pałacem była, pałacem była.

3. Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko?
Marmur twardy, żłób kamienny,
Na tym depozyt zbawienny,
Spoczywał łożu, spoczywał łożu.

4. Co za obicie miało to Dziecię?
Wisząc spod strzech pajęczyna,
Boga i Maryi Syna,
Obiciem była, obiciem była.

5. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz.
Wznosimy modły, dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz!

Przystąpmy do szopy

      A     D         A h  E E7  A
1. Przystąpmy do szopy uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, 
 A         D         A   h  E E7  A 
który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. 
A D A  E          A D E  H7  E
Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki. 
  A  fis   h 
Gdzie berło, gdzie Twoje korony, 
  E      D 
gdzie berło gdzie Twoje korony, 
A fis D E7  A
Jezu malusieńki.

2. Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka:
Jezus, Bóg wcielony w żłobie wyniszczony dla zbawienia człowieka;
o Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie! 
racz zbawić ludzki ród, zgubiony, 
racz zbawić ludzki ród zgubiony, 
daj duszy zbawienie.

Rozkwitnęła się Lilija

  F       C7 
1. Rozkwitnęła się lilija, 
F        C7 
a ta jest Panna Maryja. 
 F  D7 g  C7
Zrodziła nam Syna,
 F  B G     C  C7 F
wesoła dla wszystkich nowina!

2. Złożyła Go na sianeczku, 
w lichej stajence w żłóbeczku. 
Pokłon Mu oddała, 
jak Boga swojego witała.

3. O Święta Bogarodzico, 
o Przenajświętsza Dziewico! 
Tyś różdżka z Jessego, 
dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.

4. Niezmazanaś grzechu plamą, 
stałaś się niebieską bramą, 
przez którą Bóg wchodzi, 
gdy się nam na ten świat dziś rodzi.

5. Pozwól, o Panno, prosimy, 
niech prośby nasze złożymy, 
bo Twoja przyczyna 
jest w mocy skutecznej u Syna.

6. Spraw to, niech Syn Twój jedyny, 
odpuściwszy nasze winy, 
gdy na świat przychodzi, 
przez łaskę w sercach się narodzi.

Światło na oświecenie pogan

    A          D E
Ref. Światło na oświecenie pogan 
fis         D  E
i chwałę ludu Twego, Izraela.

  A              E fis
1. Teraz, o Panie, według Twego słowa 
D             h E
uwalniasz sługę swego w pokoju.

2. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje Zbawienie.

3. Które przygotowałeś 
dla wszystkich narodów.

4. Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu.

5. Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

To, co było od początku

  a     C
1. To, co było od początku, 
 D     a    D
to, cośmy sami słyszeli, 
a     G  D   a  G   D
to, cośmy oglądali własnymi oczyma, 
   a  G  D   a  G  D
to zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

   a  G   a    G
Ref. Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna Swego nam dał.
Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna Swego nam dał.

2. To, co każdy widział z bliska, 
czego dotykały nasze ręce. 
To było Słowo od Ojca, Słowo Życia. 
To zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

3. Życie nam się objawiło, 
a myśmy Je oglądali 
i o Nim wam świadczymy,
i zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

4. Cośmy sami zobaczyli, 
to, cośmy sami słyszeli, to zwiastujemy wam,
abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami, 
byście byli jedno z nami.

Wesołą nowinę

  D   e    A       D
1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, 
 h     e   A      D
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
 D    G     e     A  D 
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina? 
 h     e    A7   D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, 
pokój ludziom głoszą duchy światłości.
Jak miła...

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, 
pokłonem uczciła to Niemowlątko.
Jak miła...

4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, 
i Panną, jak była, Panną została. 
Jak miła...

5. Królowie na wschodzie już to poznali 
i w Judzkim narodzie szukać jechali.
Jak miła...

6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, 
do szopy w Betlejem zaprowadziła.
Jak miła...

7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. 
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!

Jak miła to nowina! 
Już wiemy, gdzie Dziecina. 
Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.

Witajmy Jezusa

  F    C7 F      C7 F 
1. Witajmy Jezusa nam narodzonego, 
      C7 F        C7 F
w ubogiej stajence, w żłobie złożonego;
 F     B   C
Który leży bez odzieży. 
 F        B   C
Z zimna drżący Wszechmogący. 
 F  g C7 F
Bóg prawdziwy.

2. Niewinny Baranku, Boże, Stwórco świata, 
idziesz z nieba do nas, boś nasza zapłata. 
Witaj, Panie i kochanie, 
ludu Twego mizernego 
Zbawicielu.

3. Pobłogosław, Jezu, nas, lud Twój ubogi, 
ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew Twój srogi; 
a my Ciebie tu i w niebie 
niech wielbimy i chwalimy
na wiek wieków!

Z nieba wysokiego

    E    A E     A    H7 E 
1. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, 
E     A E          H 
ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię. 
 E  H7 E  A  H7
Bierze osobę Dzieciny, 
E  H7  E   A H7
opłakuje ludzkie winy. 
 E  A H7 A E
Syn Boga jedyny.

2. Zniża swój Majestat Król całego świata, 
opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata. 
Bóg niezmierny, w żłóbku mały, 
zapomina Bóstwa, chwały,
by świat zbawił cały.

3. Mieści się we żłobie Nieograniczony, 
w pieluszki spowity, na sianku złożony, 
choć Mu zimno, nie narzeka, 
chętnie cierpi dla człowieka, 
łez pokutnych czeka.

4. Pośpiesz więc grzeszniku, Dziecina cię wzywa, 
łatwy masz do szopy przystęp, gdzie spoczywa. 
Wszak nie grozi, ani łaje, 
ale rączki ci podaje,
odmień obyczaje.

5. Zbawienie jest twoje w ręku tej Dzieciny, 
proś tylko ze łzami, odpuści ci winy. 
Patrz, na rączkach ma powicie, 
karać nie może, bo dziecię,
tylko dawać życie.

Zjawiło się nam dziś coś nowego

   C       F     G C 
1. Zjawiło się nam dziś coś nowego, 
 C          F    G C
pokój na ten świat przynoszącego,
 C      F   G C     d    C G C
który głosili i roznosili Anieli, Anieli, Anieli.

2. Chwała bądź Bogu na wysokości, 
a ludziom pokój na tej niskości! 
Dziwna nowina, zrodziła Syna /: Maryja! /3x

3. Pasterze zaraz prędko śpieszyli, 
aż do Betlejem miasta przybyli: 
tam wraz witali, dary składali /: Dzieciątku: /3x

4. "Oto przynosim, dary dla Ciebie, 
nie gardź, lecz przyjmij wszystkich do siebie: 
odpuść nam winy, Synu jedyny /: Maryi". /3x
  Triumfy Króla niebieskiego

Triumfy Króla niebieskiego
zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
dobytku swego stróżów... śpiewem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi.

Zrodziła Maryja Dziewica
wiecznego Boga bez rodzica,
by nas z piekła wybawił,
a w niebieskich postawił... pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają,
triumfu przyczynę badają,
co się nowego dzieje,
że tak światłość jaśnieje... nie wiedzą

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
swej trzody w polu odbieżeli,
śpiesząc na powitanie
Do Betlejemskiej stajni... Dzieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni,
pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym
z serca afektem żywym... wyznają.

I które mieli z sobą dary
Dzieciątku dają na ofiary:
przyjmij, o Narodzony
nas i dar przyniesiony... z ochotą.
 

 

Jeśli znasz teksty lub nuty kolęd i pastorałek, które nie znalazły się na tej stronie- czekam na Twoje listy.

Kolęda OnLine

2001 - koleda@kdm.pl