Kolęda OnLine

Chór Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
"Kolędy Polskie"
DUX 0275

Jan Pasierb-Orland
1. ?Zagrały fulorki"
Stanisław Niewiadomski
2. ?W żłobie leży"
3. ?Mizerna cicha"
4. ?Jezus malusieńki"
5. ?O gwiazdo Betlejemska"
Marcin Łukaszewski
6. ?Narodził się Jezus Chrystus"
Feliks Nowowiejski
7. ?Oj luli Jezuniu"
8. ?Jezusek czuwa"
Stanisław Moryto
9. ?Zaśpiewam Jezuskowi"
Edward Pałłasz 10. ?Kiedyż to wzejdziesz gwiazdo niebieska"
11. ?Pan Jezus malutki
Stefan Stuligrosz
12. ?Lulajże Je
zuniu"
13. ?My też pastuszkowie"
Jan Węcowski
14. ?Kiedy pierwsza gwiazdka błyśnie"
Lubomir Szopiński
15. ?Nie było miejsca dla ciebie"
Marian Borkowski
16. ?Aby miłość stała się"
Paweł Łukaszewski
17. ?Oj Maluśki
18. ?Mędrcy świata"
19. ?Gdy śliczna Panna"
Anna Ignatowicz
20. ?Popatrz jaki biały świat"
Marian Sawa ?Dwa motety bożonarodzeniowe"
21. ?Puer natus"
22. ?Parvulus filius"

Nagraniu tej płyty przyświecała myśl, by zaprezentować zarówno urok znanych, tradycyjnych kolęd polskich, jak też i niepowtarzalne emocje, ukryte przez współczesnych kompozytorów w ich najnowszych dziełach. A zatem ?Nova et vetera" - stare i nowe. Pomysł znakomity i... w pełni udany! W wykonaniu Chóru ATK stare kolędy nabierają świeżości. Niemała w tym zasługa St. Niewiadomskiego, F. Nowowiejskiego czy Stefana Stuligrosza, autorów opracowań wielu tradycyjnych kolęd. Największe jednak przeżycia towarzyszą nam podczas słuchania kolęd współczesnych, nierzadko napisanych specjalnie na tę płytę (!). Światowe premiery kolęd Anny Ignatowicz, braci Łukaszewskich, Stanisława Moryty, Mariana Borkowskiego czy wreszcie Mariana Sawy, to wydarzenie bezprecedensowe i ogromnie ważne dla polskiej kultury. Chwała Chórowi ATK i jego dyrygentowi, ks. Kazimierzowi Szymonikowi, za tak śmiałe przedsięwzięcie i tak doskonałą jego realizację! Warto też zwrócić uwagę na solo jednej z chórzystek, Joanny Kozłowskiej. Z pewnością jeszcze nieraz o niej usłyszymy. Oby takich płyt

Kolęda OnLine

1999 - koleda@kdm.pl

było więcej.